GDPR: General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wetgeving die de persoonlijke gegevens van de Europese burgers zoveel mogelijk wil beschermen. Zo zal er binnen Europa één wetgeving van kracht zijn voor alle landen, dus geen versnippering meer. Waar je nu rekening moet houden met verschillende wetgevingen als je internationaal werkte, zal dit nu beperkt worden tot één algemene wetgeving binnen Europa.

Vanaf 25 mei 2018 kunnen bedrijven aangesproken worden op de naleving van deze wetgeving. Het is dus belangrijk op tijd voorbereid te zijn. Bedrijven die dan niet voldoen aan de nieuwe richtlijnen riskeren namelijk zware boetes.

 • Wat betekent GDPR concreet?

  Alle bedrijven die persoonsgegevens verzamelen en verwerken van EU-inwoners zullen dit vanaf mei 2018 op een striktere manier moeten gaan doen. Er zal duidelijk geïnformeerd moeten worden aan de gebruiker wat er met zijn/haar gegevens gebeurt.

  Eén van de eerste stappen die elk bedrijf zal moeten ondernemen, is het in kaart brengen van de datastromen:

   • Hoe worden de gegevens verzameld?
   • Waar worden gegevens verzameld?
   • Welke gegevens worden juist bijgehouden?
   • Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
   • Met welke partijen wordt de informatie gedeeld?

  Ook zal de privacyverklaring zo duidelijk mogelijk moeten opgesteld worden zodat ze verstaanbaar is voor iedereen. Mensen zullen het recht hebben om hun gegevens in te kijken en kunnen ook een beroep doen op het ‘recht om vergeten te worden’. Als bedrijf zul je dus de persoonsgegevens moeten wissen als de persoon daar zelf om vraagt.

 • Toestemming contacten

  Bij e-mailcampagnes zul je van elke contact in je adreslijst expliciete toestemming (opt-in) moeten hebben om deze te mailen. Aangevinkte velden op een nieuwsbriefformulier zijn uit den boze. Ook moeten zij op de hoogte gebracht worden van welke communicatie zij juist zullen ontvangen.

  Dit geldt ook voor je cookie policy. Als je de content van advertenties wilt personaliseren op basis van het gedrag dan zullen je contacten hier ook toestemming moeten voor geven.

  Als marketeer zul je de gegevens die je verzamelt via een marketingactie niet zomaar kunnen gebruiken voor een andere actie zonder toestemming.

  De nieuwe wetgeving is zowel van toepassing op nieuwe gegevens maar ook op gegevens die je vroeger verzameld hebt. Als je de toestemming van je bestaande contacten om hen te mailen niet kunt aantonen, zul je hen opnieuw toestemming moeten vragen voor je een nieuwe mailing kunt uitsturen.

Deze nieuwe wetgeving zal dus een enorme impact hebben op de gegevensverwerking van bedrijven. Doordat er zware boetes tegenover staan, zal het belangrijk zijn om je daar als bedrijf tijdig op voor te bereiden. Ook marketeers staan hier voor een grote uitdaging.

Ntriga.Agency blijft alle nieuwtjes over GDPR (General Data Protection Regulation) nauwgezet opvolgen en zal je hier dan ook over blijven informeren.

Geen zin in zware boetes? Zorg dan dat je in orde bent met de nieuwe wetgeving. Mail ons op info@ntriga.agency, bel ons op +32 51 69 66 45 of vul het contactformulier in en we staan je met raad en daad bij.

Results. Nothing less.

Wij gaan voor resultaten en niets is minder waar. Heb je een idee of probleem dat om een online oplossing vraagt? Of weet je niet goed hoe aan je online communicatie te beginnen? Wij helpen je om niets minder dan resultaten te boeken!

Contacteer ons

Proef van onze diensten