Perfect+ Event Productions

Het probleem

We zijn actief in een nichemarkt van de b2b, en we bieden zowel pasklare teambuildingpakketten aan als bedrijfsevenementen op maat. Dat is op zich eigenlijk ook al weer een ander verhaal. Dat zou allemaal duidelijk naar voren moeten komen in een overkoepelende digitalemarketingstrategie.

Onze oplossing

Elk kanaal en opportuniteit aanboren om het nichedoelpubliek te bereiken

Om de marketingopportuniteiten van Perfect+ Event Productions uit te breiden, riepen we twee extra microsites in het leven: corporateevents.be en bedrijfsevenementen.be. Vernuftig denkwerk op het vlak van conversie moet de bezoekers ertoe aanzetten om een offerte (call-to-action) aan te vragen. Dat alles werd op één lijn getrokken met de socialmediakanalen en de e-mailingcampagnes, en alles werd perfect werkend afgeleverd voor zowel vaste als mobiele toestellen (responsive design).

Ogen en oren openhouden en communiceren op het juiste moment
Met deze twee extra sites zijn we voldoende gewapend om Perfect+ Event Productions zo breed mogelijk in de kijker te zetten. We houden voortdurend de vinger aan de pols en als er zich een gelegenheid voordoet om buzz rond te creëren, zetten we de communicatielijnen op. Zoals bijvoorbeeld toen er een video-interview met de zaakvoerder verscheen op een online vakmedium. Of toen Perfect+ Event Productions zijn 25ste verjaardag vierde. Toen werkten we een persevent uit en verzorgden de online en offline communicatie daaromtrent. Vakmedia als Eventnews en CORPORATEPLANNER.be pikten dit bericht gretig op: free publicity galore.

We waken verder over een goede flow aan commerciële acties en continue communicatie naar de klanten via verschillende kanalen en we blijven de vindbaarheid van Perfect+ Event Productions hoog houden met gerichte AdWordscampagnes. Want alleen perfect werk is goed genoeg voor Perfect+.

Proef van onze diensten