A&S

Het probleem

Toegangsbeheer: een nicheterm waar automatisatie van schuifhekken, poorten, verzinkbare palen, enzoverder onder valt. Een gespecialiseerd product dat zowel bij particulieren als bij installateurs in het oog moet springen. Hoe kunnen we ons vrij diverse verhaal verteld krijgen aan deze twee doelgroepen?

Onze oplossing

Communiceren over een rist producten aan verschillende doelgroepen betekent eigenlijk vooral eens goed bezinnen voor je begint. Als je als een kip zonder kop begint te bouwen, loop je zelf verloren in je site – laat staan dat de bezoeker er zijn weg in vindt.

Duidelijke boodschappen voor duidelijk afgelijnde doelgroepen

Daarom leverden we een website waarop de communicatielijnen en boodschappen duidelijk afgelijnd zijn. De boodschap voor installateurs is dat een samenwerking met A&S voor hen voordelig is: ze zullen sterk ondersteund worden in hun verkoop en service.

Particulieren moeten vooral vlug de weg vinden naar een passende installateur (die in hun regio actief is of net die toepassing of dat merk installeert dat hun voorkeur wegdraagt).

USP extra benadrukken in de online marketing

Daarnaast is er ook het op maat-verhaal. A&S is niet noodzakelijk merkgebonden en produceert ook op maat gemaakte constructies en gepaste oplossingen voor eender welke situatie die de klant hun voorschotelt. Daarin diversifieert A&S zich tegenover de conculega's: een USP die we in de online marketing dan ook benadrukken.

Op een website met een eenvoudige navigatie en heldere structuur is het een zegen om verdere online marketing los te laten. We verzorgen dan ook met de regelmaat van een klok nieuwe content (landingspagina's, blogs) en optimaliseren de bestaande pagina's (SEO).

Zet je nieuwe content zoveel mogelijk in de schijnwerpers

Die nieuwe content geven we dan nog een duw in de rug met gerichte mailingcampagnes naar installateurs, klanten en prospecten. Iets wat eigenlijk vaak vergeten wordt: creëer je content niet alleen om de zoekmachine te behagen maar zet die ook centraal in je mailings of via online advertising.

Een microsite voor een echt nicheproduct

Tevens lichtten we er ook één echt nicheproduct uit: verzinkbare palen. We adviseerden om daaromtrent een microsite op te starten met als hoofddoel van daaruit de communicatie te laten vertrekken voor de nichemarkt van de stadsbesturen, winkelcentra, appartementencomplexen, enzovoort.

Proef van onze diensten